lô đề là gì(www.vng.app):Nhận diện và quét sạch chủ nghĩa cá nhân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

lô đề là gì(www.vng.app):lô đề là gì(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。lô đề là gì(www.vng.app)game tài Xỉu lô đề là gì online công bằng nhất,lô đề là gì(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,GS.TS Mạch Quang Thắng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhận diện những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân

Sự nghiệp đổi mới ở nước ta do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa đất nước ta, dân tộc ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Đa số cán bộ, đảng viên đã tích cực rèn luyện phẩm chất, năng lực, tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, trước những tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan  dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân thực dụng, vị kỷ, thiếu tính tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong 10 năm qua, từ khi tái lập đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Ban Chỉ đạo đưa 436 vụ án, 583 vụ việc về tham nhũng, kinh tế vào diện theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ; trong đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 193 vụ án, 140 vụ việc. 

Còn theo số liệu từ Ban Tổ chức Trung ương, từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay, các cấp uỷ đã thi hành kỷ luật 365 tổ chức Đảng, 56 đảng viên; Uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng, 5.527 đảng viên.

Ông Đức Lượng - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Nguyên nhân làm suy thoái đạo đức của cán bộ đảng viên, đều bắt nguồn từ “căn bệnh cá nhân chủ nghĩa”. Chủ nghĩa cá nhân sinh ra các bệnh nguy hiểm, như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi,… là kẻ địch nguy hiểm ở trong mỗi con người, là một loại giặc “nội xâm”, là đồng minh của giặc ngoại xâm. Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm...

Theo ông Đức Lượng, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay có một trong những điểm nhấn, đó là phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

Chủ nghĩa cá nhân nếu không được đấu tranh khắc phục thì sẽ gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm, thậm chí có nguy cơ làm tổn hại đến chế độ chính trị, làm suy yếu cả tổ chức cách mạng...

Chống chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

GS.TS Mạch Quang Thắng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh: Yêu cầu về một nguồn nhân lực có chất lượng tốt; Quyết tâm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, coi đó là một mục tiêu của chiến lược phát triển và chống chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Muốn thế, trước hết phải thực hiện thật tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng. Đó là: (1) Đảng phải luôn luôn “giữ chủ nghĩa cho vững”, tức là lấy chủ nghĩa Mác - Lênin “làm cốt”, coi đó là “trí khôn” của con người và là “bàn chỉ nam” của con tàu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin cho phù hợp với hoàn cảnh từng lúc, từng nơi; (2) Thực hiện tốt tập trung dân chủ; (3) Thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; (4) Thực hiện tự phê bình và phê bình. (5) Đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”; (6) Chú trọng kết nạp những người ưu tú vào Đảng và luôn luôn làm trong sạch Đảng, loại bỏ những phần tử biến chất ra khỏi Đảng; (7) Phải hoạt động đúng pháp luật; (8). Có trách nhiệm với dân và tăng cường mối quan hệ máu thịt với dân; (9) Phải có tình đoàn kết quốc tế.

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。